Förklaring av grundläggande kunskaper om formsprutning

Formsprutningsmaskiner är specialmaskiner för tillverkning av plastprodukter, som används för att tillverka olika plastdelar inom fordons-, medicin-, konsument- och industriapplikationer. Formsprutning är en populär teknik på grund av följande fem skäl:

1. Förmåga att öka produktiviteten;

2. Både enkla och komplexa former kan göras;

3. Mycket lågt fel;

4. En mängd olika material kan användas;

5. Lägre råvarukostnad och arbetskraftskostnad.

Sprutgjutningsmaskinen använder plastharts och formar för att slutföra formsprutningen. Maskinen är huvudsakligen uppdelad i två delar:

Spännanordning - håll formen stängd under tryck;

Injektionsanordningssmältande plastharts och ramning av smält plast i formen.

Naturligtvis finns maskinerna också tillgängliga i olika storlekar, optimerade för att producera delar av olika storlekar, och kännetecknas av den klämkraft som formsprutningsmaskinen kan generera.

Formen är vanligtvis gjord av aluminium eller stål, men andra material är också möjliga. Den är uppdelad i två halvor, och dess form bearbetas exakt i metallen. Formen kan vara väldigt enkel och billig, eller så kan den vara mycket komplex och dyr. Komplexiteten är direkt proportionell mot delkonfigurationen och antalet delar i varje form.

Termoplastiskt harts är i pelletsform och är den vanligaste materialtypen vid formsprutning. Det finns många typer av termoplasthartser med ett brett spektrum av materialegenskaper och lämpliga för en mängd olika produktapplikationer. Polypropylen, polykarbonat och polystyren är exempel på vanligt använda hartser. Förutom det stora utbudet av material som tillhandahålls av termoplaster, är de också återvinningsbara, mångsidiga och lätta att smälta.

Gjutningsprocessen som utförs i formsprutningsmaskinen består av sex grundläggande steg:

1. Klämning - maskinens fastspänningsanordning pressar ihop formens två halvor;

2. Injektion - den smälta plasten från maskinens insprutningsenhet slås i formen;

3. Tryckhållning - den smälta plasten som injiceras i formen är under tryck för att säkerställa att alla delar av delen är fyllda med plast;

4. Kylning - låt den heta plasten svalna till den slutliga delformen medan den fortfarande är i formen;

5. Formöppning - maskinens spännanordning separerar formen och delar den i två halvor;

6. Utkastning - den färdiga produkten matas ut från formen.

Formsprutning är en utmärkt teknik som kan massproduceras. Det är dock också användbart för prototyper för initial produktdesign eller för konsument- eller produkttestning. Nästan alla plastdelar kan tillverkas genom formsprutning och dess tillämpningsområden är obegränsade, vilket ger tillverkarna en kostnadseffektiv metod för att tillverka olika plastdelar.


Inläggstid: Apr-12-2021